Bekijk deze e-mail online

7 november 2017 

Geachte heer of mevrouw ,

 

Reclame blijft een veelzijdig onderwerp. Dat bleek wel weer de afgelopen maanden waarin de jongenscampagne van SIRE tot veel discussie leidde in het land. Ook een campagne van datingsite Second Love gaf aanleiding om de geoorloofdheid daarvan bij de Reclame Code Commissie aan de kaak te stellen. Een petitie tegen deze datingsite zorgde ervoor dat er binnen enkele weken 40.000 mails bij ons binnenkwamen. De initiatiefnemer van de petitie is uiteindelijk aangewezen als hoofdaanklager zodat dit als één klacht kon worden behandeld en alle personen die de petitie hebben ondertekend zijn via onze website en rechtstreeks door hem op de hoogte gebracht over de klachtenafhandeling.

 

In deze nieuwsbrief blikken wij verder terug op het derde kwartaal waarin 868 klachten zijn ontvangen. In ‘Uit de praktijk’ leest u over een selectie van vier interessante cases waaruit de diversiteit aan klachten blijkt. Ook vierden we het 25-jarig jubileum van Europese koepelorganisatie EASA en verwelkomden wij een aantal nieuwe leden van de Reclame Code Commissie.

 

 

Nieuws
 

Europese koepelorganisatie EASA viert 25-jarig jubileum

 

Het jubileumjaar van EASA kwam vorige maand tot een hoogtepunt met een event waar leden, adverteerders en belanghebbenden samenkwamen om met elkaar te spreken over ‘Advertising and the Consumer Experience of Tomorrow: self-regulation ensuring responsible advertising in the digital age’. Afgevaardigden van o.a. Google, Miscrosoft en Mars spraken over technologische ontwikkelingen, privacy, social influencers en reclame. Dit leverde een levendig debat op en gaf ons inspiratie over hoe wij als zelfregulerende organisatie om kunnen gaan met de uitdagingen in het digitale tijdperk. Lees hier meer over dit jubileumevent

 

Secretaresse Peggy gaat met pensioen

Afgelopen week hebben wij onder het genot van een feestelijke lunch afscheid genomen van secretaresse Peggy van Amstel. Na bijna negen jaar trouwe dienst bij de SRC gaat zij nu genieten van haar welverdiende pensioen. Zij is door alle collega’s uitvoerig bedankt en in het zonnetje gezet.

 

 

Wijzigingen voorzitters en leden van de Reclame Code Commissie

Per 1 januari 2018 verwelkomen we Irene Konings, rechter bij de Rechtbank Amsterdam, als nieuwe voorzitter van de Reclame Code Commissie.

We verwelkomen tevens enkele nieuwe leden: Saskia Blom (namens de media), Judith Lavalette (namens de communicatieadviesbureaus) en Immanuel Kranendonk (namens de media).  

 

Wereldplatform ICAS breidt uit naar het Midden-Oosten

De International Council for Ad Self-Regulation (ICAS), die eind vorig jaar door de Europese koepelorganisatie EASA is geformaliseerd, heeft zich uitgebreid naar het Midden-Oosten. Begin oktober heeft de Advertising Business Group Dubai zich als 28ste lid aangesloten bij dit mondiale platform. Hiermee komt het aantal niet-Europese landen op 13, naast o.a. de World Federation of Advertisers, de International Advertising Association en de internationale uitgevers vertegenwoordigd in EPC.

 

Bekijk de website van ICAS voor meer informatie en voor de volledige lijst van deelnemende landen.

 

Maak nader kennis met de SRC

De algemene brochure waarin de SRC zich presenteert is aangepast met de laatste cijfers en data en biedt zo een mooi overzicht van waar de SRC voor staat en wat zij doet. Bekijk hier de nieuwe versie.

 

In november sluiten we de serie trainingen van dit najaar af met de training  ‘Misleidende reclame en prijsvermelding' op dinsdag 21 november 2017 van 15.00 tot 17.00 op het kantoor van de SRC in Amsterdam.

 

Meer dan 40% van de klachten die bij de Reclame Code Commissie terechtkomen gaan over misleiding. Dit kan variëren van misleiding over de voornaamste kenmerken van een product of dienst, prijs, beschikbaarheid van het product of door ontbrekende informatie.

 

In deze training wordt aan de hand van veel praktijkcases op deze aspecten van verantwoord reclame maken ingezoomd.

 

Kijk voor meer informatie, prijzen en aanmelden op onze website.

 

Schikt deze datum u niet, maar wilt u graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe data en trainingen? Stuur dan een mail naar communicatie@reclamecode.nl met als onderwerp: TRAINING JA. U hoort dan als eerste wanneer de nieuwe serie trainingen plaats gaat vinden.

 


 

Uit de praktijk

 

Hieronder leest u enkele interessante en opvallende cases uit de praktijk van de Reclame Code Commissie.

 

Foto op verpakking van muesli met veel hazelnoten en amandelen blijkt serveersuggestie

 

Een pak muesli waar op de verpakking een rijk gevulde kom met muesli, hazelnoten en amandelen te zien is, is volgens het College van Beroep in strijd met de wet. In de muesli blijken namelijk helemaal geen amandelen te zitten en slechts 1% stukjes hazelnoot. De foto blijkt een serveersuggestie te zijn, maar omdat dit eigenlijk niet te zien is, wekt de verpakking onjuiste verwachtingen over (de samenstelling) van dit product.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Tjonge jonge

Ook bij de Stichting Reclame Code zijn klachten binnen gekomen over de veelbesproken SIRE-campagne “Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?”. In de reclame-uitingen vraagt SIRE aandacht voor de wijze waarop jongens tegenwoordig opgroeien. SIRE vindt dat jongens te weinig ruimte krijgen om bepaald gedrag te vertonen dat bij hen past. De visie die SIRE in de reclame verkondigt wordt niet door iedereen gedeeld. In deze specifieke klacht wordt gezegd dat SIRE een ‘antiek denkbeeld’ propageert. De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft deze klacht afgewezen en oordeelt dat de vrijheid van meningsuiting moet worden vooropgesteld, omdat de uiting is bedoeld om een maatschappelijke discussie tot stand te brengen.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Onbeperkt (met beperking) gebruik van internet- of belbundel

 

Met enige regelmaat oordeelt de Reclame Code Commissie over reclame-uitingen waarin een bel- of internetbundel wordt aangeprezen als ‘onbeperkt’ terwijl toch een of andere beperking geldt.

 

In deze zaak ging het om een reclame waarin een telefoonprovider adverteerde met een ‘Onbeperkt MB-bundel’. Anders dan de naam doet vermoeden, bleek hier wel degelijk een beperking aan het aantal MB’s te zitten; namelijk een beperking tot 15GB waarna een snelheidsverlaging geldt op grond van een Fair Use Policy. Door de snelheidsbeperking zullen verschillende internetdiensten niet meer goed functioneren. De Reclame Code Commissie acht het onjuist in een dergelijk geval te spreken over ‘onbeperkt’. Het is dus van belang deze term zorgvuldig te gebruiken.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Jassenfabrikant maakt het te bont

 

Een kledingfabrikant die jassen met een bontkraag maakt, vermeldt op de labels dat is gelet op het dierenwelzijn en het bont niet afkomstig is van dieren die verwant zijn aan honden of katten. Deze claims zijn volgens het College van Beroep niet onderbouwd en bevestigt hiermee de aanbeveling van de Reclame Code Commissie om niet meer op deze manier reclame te maken.

 

 

De labels van de bontkraagjassen zijn volgens het College van Beroep reclame en de adverteerder dient de juistheid daarvan aannemelijk te maken. De adverteerder heeft een e-mail (vanuit het Chinees vertaald) overlegd, maar kon hiermee volgens het College de claims niet voldoende onderbouwen.

 

Hetzelfde geldt voor zover adverteerder in de labels verklaart dat hij een voorstander is van “humane treatment of animals” en “our ethical and responsible use of it”. In het geval een kledingproducent gebruikt maakt van bont waarbij hij niet op betrouwbare wijze de juistheid van claims kan onderbouwen, zijn dergelijke mededelingen misplaatst. Het College van Beroep bevestigt daarom de aanbeveling van de Commissie.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Afhandeling van klachten in cijfers

 

In de nieuwsbrief rapporteert de SRC over de voorlopige kwartaalcijfers. De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

 

In het derde kwartaal van dit jaar (juli tot en met september 2017) zijn in totaal 868 klachten ontvangen. Let wel dat de ruim 40.000 mails die via de 'Second Love petitie' bij ons binnenkwamen, samen als één klacht zijn geregistreerd.

 

Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 3e kwartaal van 2016):

 

 

Klachten zonder uitspraak

In het 3e kwartaal van 2017 zijn 458 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Daarbij ging het om de volgende categorieën:  

 

Algemene brieven

Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager een zogenaamde “algemene brief”. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van klachten die niet voldoen aan de vormvereisten (zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens). Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. Er zijn het afgelopen kwartaal 387 algemene brieven verstuurd.

 

Gesloten dossiers (opgeloste klachten zonder beslissing)

In sommige gevallen leidt de procedure van hoor en wederhoor, die door de SRC wordt toegepast, ertoe dat de adverteerder en klager tot een dusdanig bevredigende oplossing komen, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de adverteerder vraagt in een reactie op de klacht om een nadere reactie van de klager en hij/zij laat vervolgens niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak.

 

In het derde kwartaal zijn 30 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 20 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 16 dossiers zijn om overige redenen gesloten.


 

Gelijkluidende klachten

Er zijn 73 gelijkluidende klachten ontvangen in het afgelopen kwartaal. De meeste klachten waren gericht tegen een reclame voor fruitsap waarin een hondje wordt uitgelaten door een drone en tegen een reclame voor een telefoonabonnement waarin diverse hashtags eindigend op “porn” worden gebruikt. De klachten tegen deze commercials zijn afgewezen, omdat er geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code. Zie dossiers 2017/00467, 2017/00467/A, 2017/00508 en 2017/00508/A. In het geval van gelijkluidende klachten krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die representatief was voor hun klacht.

 

Voorzittersbeslissingen

In het derde kwartaal heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie 264 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

In 71 beslissingen heeft de voorzitter geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). In 11 van die beslissingen heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken.

 

In 191 uitspraken oordeelde de voorzitter dat de reclame-uiting niet in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 151 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder, omdat naar het oordeel van de voorzitter overduidelijk was dat de klacht door de Commissie zou worden afgewezen). Deze beslissingen worden aangeduid als dVAFs.

 

In 2 dossiers heeft de voorzitter een beslissing over het verschuldigd zijn van klachtengeld genomen.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 3e kwartaal van 2017 in totaal 78 beslissingen.

In 44 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code, waarbij sprake was van 1 vrijblijvend advies en 6 beslissingen waarbij de aanbeveling is achterwege gelaten vanwege passende maatregelen door de adverteerder.

 

In 29 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

 

De Reclame Code Commissie heeft in het derde kwartaal 5 tussenbeslissingen genomen omdat nadere informatie nodig was alvorens de Commissie tot een eindoordeel kon komen.

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal geen uitspraken.

 

Compliance

 

De afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. Compliance kan ook worden bereikt via de medewerking van aangesloten media. De afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.

 

Als een adverteerder niet reageert op verzoeken van de afdeling Compliance en ook niet op andere wijze is geconstateerd dat de uiting is aangepast dan wel ingetrokken, wordt het dossier in beginsel onder “Non-Compliant” gepubliceerd op www.reclamecode.nl. Daarmee komt het onder meer onder de aandacht van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een adverteerder kan - gedurende een kalenderjaar - een registratie onder “Non-Compliant” ongedaan laten maken door contact op te nemen met de Afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij alsnog gevolg geeft aan de aanbeveling van de Reclame Code Commissie.

 

Elk jaar wordt weer een hoge mate van compliance bereikt: Ruim 96 tot 97% van de adverteerders geeft gevolg aan de aanbeveling door de betreffende reclame-uiting aan te passen of in te trekken.

 

Vermelding op de website
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant wordt vermeld, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl

 

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Share with FacebookShare with LinkedInShare with Twitter

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit