Bekijk deze e-mail online

1 augustus 2017 

Geachte heer of mevrouw ,


In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het tweede kwartaal waarin onder meer het Jaarverslag 2016 is gepresenteerd. In ‘Uit de praktijk’ leest u over een selectie van vier interessante cases waaruit de diversiteit aan klachten blijkt. Ook kijken we vooruit naar het najaar waarin een nieuwe serie trainingen plaats gaat vinden. Een mooi moment om na de zomer(vakantie) kennis bij te spijkeren over de Nederlandse Reclame Code in de praktijk. In ‘SRC Training’ leest u meer over de inhoud en hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Nieuws

Jaarverslag 2016 gepresenteerd
Dit voorjaar verscheen het SRC Jaarverslag 2016. Enkele highlights:

  • In 2016 zijn er in totaal 3.696 klachten en meldingen geregistreerd
  • De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben gezamenlijk 1.284 beslissingen genomen n.a.v. een klacht
  • Wederom een hoog compliance-cijfer van 97%! Dat betekent dat in 97% van de gevallen de adverteerder een veroordeelde reclame-uiting wijzigt of niet meer gebruikt 
  • Van alle klachten waarop een beslissing volgde, ging het in 40% om tv-commercials
  • Als het gaat om digitale marketingcommunicatie vraagt de consument de Reclame Code Commissie steeds vaker om een oordeel; in 29% van de beslissingen betrof het een online reclame-uiting
  • In 37% van de beslissingen was de klacht gebaseerd op ‘oneerlijke reclame’(met name misleiding)
  • In 34% van de beslissingen ging het om subjectieve normen.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016 online. Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, neemt u dan contact op met communicatie@reclamecode.nl.

Online reviews: de rol van de Reclame Code Commissie bij het vaststellen van de betrouwbaarheid 
Online reviews kunnen een belangrijke rol spelen bij het aankoopbesluit van een consument. De Stichting Reclame Code vindt het dan ook van belang dat wanneer deze reviews worden gebruikt als (onderdeel van) reclame, de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden nageleefd. Daarom heeft de SRC onlangs een persbericht verspreid waarin wordt benadrukt dat ook bij online reviews geldt dat deze (onder meer) geloofwaardig, betrouwbaar en transparant moeten zijn. 

Of nu een selectie wordt gemaakt van positieve reviews of een review tegen betaling of ander voordeel is geplaatst, voorop staat dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd en de consument hierdoor niet misleid mag worden. De huidige Nederlandse Reclame Code biedt hiervoor een helder toetsingskader. Voor reviews die via social media worden geplaatst is er zelfs een bijzondere reclamecode.
Het hele persbericht leest u hier

Internationale bundeling van krachten voor verantwoorde reclame
De International Council for Ad Self-Regulation (ICAS), die eind vorig jaar door de Europese koepelorganisatie EASA is geformaliseerd, begint steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels hebben twaalf niet-Europese landen zich aangesloten bij dit mondiale platform, naast o.a. de World Federation of Advertisers, de International Advertising Association en de internationale uitgevers vertegenwoordigd in EPC. Ook de SRC onderstreept dat internationale samenwerking noodzakelijk is in tijden van nieuwe mondiale uitdagingen met digitalisering en een toename in grensoverschrijdende reclame. Dit vloeit mede voort uit het door de SRC geïnitieerde actieprogramma Responsible Advertising 2020 dat plaatsvond in het kader van het bredere onderzoeksplatform Shopping Tomorrow

Het ICAS platform heeft ten doel wereldwijd effectieve zelfregulering in reclame te bevorderen. Een directe link met onze vakbroeders in de VS, Zuid-Amerika en Asia-Pacificlanden. 
ICAS is gebaseerd op het netwerk van zelfreguleringsorganisaties van de Europese zelfregulerings-koepelorganisatie EASA. Het is een mondiaal platform voor uitwisseling van informatie, bespreking van best practices en voor mondiaal overleg tussen de SRO’s over de hele wereld. Het handelt onafhankelijk, met een eigen begroting en staf. Meer informatie leest u op de website van ICAS.

 

Inspirerende Best Practices van internationale zusterorganisaties 
Vanuit de Europese koepelorganisatie EASA worden de aangesloten organisaties, en dus ook de SRC, op verschillende manieren geïnspireerd en ondersteund bij het promoten van zelfregulering. Een van die manieren is het delen van Best Practice-richtlijnen. Best practices worden gedeeld maar ook beloond. Afgelopen mei zijn tijdens de halfjaarlijkse EASA-meeting de Best Practice Awards 2016 en 2017 uitgereikt. Zo kreeg de Mexicaanse zusterorganisatie CONAR de Best Practice Award 2017 voor de ontwikkeling van certificering voor professionals en studenten die middels een e-learning programma getraind zijn op reclame en zelfregulering. Nieuwsgierig naar de overige winnaars? U leest hier meer op de website van EASA. 

Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’ najaar 2017 


In het najaar organiseert de SRC wederom een serie trainingen waarin op praktische wijze de regels uit de Nederlandse Reclame Code worden uitgelegd en waarbij voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de eigen praktijk. De trainingen zijn op dinsdagmiddag 12 september, 3 oktober en 21 november van 15:00 tot 17:00 uur en vinden plaats op kantoor bij de Stichting Reclame Code. De training wordt verzorgd door Fiona Vening, bij de SRC verantwoordelijk voor Compliance, Copy-advies en Training. 


Algemene kennismaking met de Nederlandse Reclame Code - dinsdag 12 september 2017
In vogelvlucht wordt stilgestaan bij de basisregels van de Nederlandse Reclame Code en de procedure bij de Reclame Code Commissie. Bedoeld voor personen die nog geen tot weinig kennis hebben van de reclameregels of die hun kennis willen laten opfrissen. 

 

Reclame via digitale en social media - dinsdag 3 oktober 2017
Speciale aandacht voor de regels die gelden voor reclame via digitale en social media. Uitleg aan de hand van uitspraken over websites, banners, e-mail, social media en de samenwerking met YouTubers, content creators of affiliates. 

 

Misleidende reclame en prijsvermelding - dinsdag 21 november 2017
Wanneer wordt reclame misleidend en hoe voorkom je dat? Hoe vermeld je op juiste wijze de prijs? Uitleg aan de hand van de Nederlandse Reclame Code en uitspraken van de Reclame Code Commissie. 

 

Kosten per training (prijzen per persoon exclusief btw)

  • Medewerkers van adverteerders die een financiële bijdrage leveren aan de SRC: € 150,-. 
  • Medewerkers van brancheorganisaties die deelnemen in de SRC: € 150,-. 
  • e-Commerceprofessionals geregistreerd bij Thuiswinkel e-Academy: € 250,-. Zij melden zich aan met vermelding van hun registratienummer en ontvangen 2 PE-punten per afgeronde training.

Overige deelnemers: € 300,-.
Zie voor meer informatie onze website

 

Aanmelden
Heeft u interesse in deelname aan deze trainingen, stuur dan een e-mail naar communicatie@reclamecode.nl.
Wilt u liever een training-op-maat bij uw bedrijf/organisatie, of staat het onderwerp waar uw aandacht naar uitgaat er niet bij? Wij denken graag met u mee en verzorgen waar mogelijk een aangepaste training. Neem contact met ons op via communicatie@reclamecode.nl.

 

Uit de praktijk

 

Hieronder leest u enkele interessante en opvallende cases uit de praktijk van de Reclame Code Commissie.
 

Vloggen over zuigelingenvoeding verboden
Een vlogster is op de vingers getikt nadat zij in een filmpje op YouTube reclame had gemaakt voor Nutrilon 1. Bij navraag bleek dat zij niet op de hoogte was van de regelgeving omtrent reclame voor zuigelingvoeding. De vlogster vond het erg vervelend dat zij onbewust de regels had overtreden en heeft het filmpje direct verwijderd. De fabrikant Nutricia was overigens op geen enkele manier betrokken bij deze vlog.

 

In het filmpje op YouTube vertelt de vlogger over welke afweging zij heeft gemaakt tussen borstvoeding en flesvoeding. Over de voeding zegt ze dat zij “gewoon de standaard Nutricia, dat is Nutrilon” gebruikt dat volgens haar “een hele fijne flesvoeding” is waarop haar kind het heel goed doet met weinig last van krampjes. In de video is achter de vlogger duidelijk een pak Nutrilon te zien. Op het moment dat zij over Nutrilon praat, komt de verpakking groot in beeld en is te zien dat het Nutrilon 1 betreft. De voorzitter van de RCC oordeelt dat hierdoor sprake is van aanprijzing van Nutrilon.


Op grond van regelgeving mag voor volledige zuigelingenvoeding slechts in uitzonderingsgevallen reclame worden gemaakt. Die gevallen doen zich hier niet voor. De voorzitter acht de bestreden uiting daarom in strijd met de wet en acht de vlogger hiervoor verantwoordelijk. 
Het filmpje is na contact met de vlogger direct verwijderd. Ten aanzien van Nutricia wordt de klacht afgewezen omdat niet is gebleken dat zij in enige mate bij de vlog betrokken is geweest. Lees hier de volledige uitspraak.

 

Te veel seks vóór 20.00 uur
Een tv-commercial voor condooms van ‘Orgasm Intense’ mag niet vóór 20.00 uur ’s avonds uitgezonden worden. Ook al had de adverteerder gevraagd aan de zenders om deze spot pas later uit te zenden, de adverteerder blijft verantwoordelijk voor het daadwerkelijke uitzendtijdstip. De Reclame Code Commissie oordeelt dat in de spot een duidelijk verband wordt gelegd tussen het product en seks, en dat dit verband ook door kinderen zal worden gelegd.  

 
In de tv-commercial wordt herhaaldelijk over orgasmes gesproken. Daarbij zijn een man en een vrouw te zien die (eerst gekleed, daarna ongekleed) elkaar kussen terwijl zij op een bed liggen. Vervolgens ziet men de blote rug van de man van bovenaf terwijl hij op de vrouw ligt. Uit het bed stijgt een paarse wolk op, als een explosie. In beeld verschijnt de mededeling “Voor mannen die orgasmes geven. #or-gasmsforall”.  

 

De Commissie oordeelt dat de grens van het toelaatbare is overschreden. Door de beelden, de gesproken tekst en de tekst die in beeld verschijnt, wordt een duidelijk verband gelegd tussen het product en seks tussen de man en de vrouw. Nu de Commissie van oordeel is dat dit verband ook door kinderen zal worden gelegd, acht zij de grens van de goede smaak en het fatsoen overschreden voor zover de commercial wordt uitgezonden voor 20.00 uur.  
Lees hier de volledige uitspraak
 

Een auto kopen OF winnen met YouTube views?
In de tv-commercial waarbij men een “Astra Online Edition al voor 922.800 views kan kopen” is niet duidelijk dat het om een actie gaat. Deze uiting wekt volgens de Commissie de indruk dat de betreffende auto door iedereen die dit aantal YouTube views weet te bereiken aangeschaft kan worden. In werkelijkheid blijkt echter dat uitsluitend degene die als eerste het benodigde aantal views behaalt eigenaar van de auto wordt. Dat het hier een actie betreft, is volgens de Commissie essentiële informatie die in de commercial zelf duidelijk gemaakt dient te worden. Dit om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet. 

De algemene verwijzing in de commercial naar de “actie- en deelnamevoorwaarden” of de subpagina “betaalmetviews” op de website opel.nl is niet voldoende. De actie- en deelnamevoorwaarden geven namelijk een ander beeld van de aanbieding. De reclame is daarom misleidend.
Lees hier de volledige uitspraak

Video over slachtproces varkens geeft te rooskleurig beeld
Een film over het slachtproces van varkens op de website van de adverteerder schetst een onvolledig, en daardoor te rooskleurig beeld. Er wordt op de site vermeld dat de film stap-voor-stap het productieproces van varkensvlees laat zien. Die indruk is volgens de Reclame Code Commissie echter niet juist aangezien essentiële informatie, namelijk over de verdoving van de varkens, niet wordt gegeven. 

 

In de video geeft een dierenarts in tekst en beeld uitleg over hoe de industriële varkensslachting in de bedrijven van de adverteerder verloopt. Varkens in Nood maakt bezwaar tegen de videofilm omdat deze naar haar mening misleidend is als gevolg van onvolledige informatie over het verdovingsproces. 

 

De Commissie oordeelt dat de videofilm als reclame moet worden gezien. In de film wordt de grote transparantie over het productieproces van varkensvlees benadrukt. Op de website wordt immers gezegd dat men in de video het productieproces stap-voor-stap ziet. Daardoor krijgt de bezoeker van de website de indruk dat hij na het zien van de video een volledig beeld van de productie van varkensvlees heeft gekregen. Die indruk is echter niet juist, nu over de gang van zaken bij de verdoving van de varkens geen beelden worden getoond, en ook de gesproken informatie niet duidelijk maakt hoe de verdoving met CO2 -gas in zijn werk gaat. In de video wordt de indruk gewekt dat de varkens direct nadat zij de verdovingsinstallatie zijn ingelopen hier bewusteloos uitrollen. Er wordt niet verteld dat het in werkelijkheid ongeveer 15 seconden duurt alvorens de varkens door het CO2 -gas bewusteloos raken en dat zij tot die tijd stress en ademnood ondervinden. Naar het oordeel van de Commissie kan juist de wijze van verdoving van de varkens en de mate van diervriendelijkheid daarbij essentieel zijn voor de keuze van de consument om al dan niet varkensvlees te kopen. Aldus wordt in de video een onvolledig en daardoor te rooskleurig beeld geschetst van (een onderdeel van) het productieproces van varkensvlees bij adverteerder. 
Lees hier de volledige uitspraak.

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers


In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2017) zijn in totaal 919 klachten en meldingen door de Stichting Reclame Code (SRC) ontvangen. 

Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 2e kwartaal van 2016):
 

 

In het afgelopen kwartaal zijn ten opzichte van vorig jaar 12% meer klachten en meldingen over reclame-uitingen ontvangen, terwijl het aantal uitspraken is afgenomen (309 vs. 289). Niet alle klachten leiden namelijk tot een uitspraak omdat ze bijvoorbeeld niet voldoende gemotiveerd zijn door de klager of omdat ze na tussenkomst van de SRC worden opgelost. 

 

Klachten zonder uitspraak
In het 2e kwartaal van 2017 zijn 527 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Deze categorie bestaat uit:


Algemene brieven
Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten, zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens. Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. De klagers ontvangen dan een algemene brief van het secretariaat van de SRC. Er zijn het afgelopen kwartaal 465 algemene brieven verstuurd. 


Gesloten dossiers (opgeloste klachten zonder beslissing)
Het kan ook gaan om klachten die nadat de SRC om een reactie van de adverteerder heeft gevraagd (en er dus hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden), resulteren in een dusdanig bevredigende oplossing, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de adverteerder vraagt in een reactie op de klacht om een nadere reactie van de klager en hij/zij laat vervolgens niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak. 

 

In het tweede kwartaal zijn 41 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 12 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 9 dossiers zijn om overige redenen gesloten. 

 

Gelijkluidende klachten
In het geval van gelijkluidende klachten tegen een en dezelfde reclame-uiting, worden deze niet allemaal afzonderlijk als dossier in behandeling genomen, maar worden de meest representatieve klachten geselecteerd en daarop volgt een uitspraak. Dit gebeurt in het kader van efficiëntie zodat de beslissing snel genomen kan worden. Alle klagers ontvangen vervolgens de voor hun klacht relevante uitspraak. 


In het 2e kwartaal zijn veel gelijkluidende klachten ontvangen tegen een tv-campagne waarin verschillende personen een poster met daarop de beeltenis van Jezus verscheurden. De verschillende commercials waren bedoeld als teaser, waarbij pas op een later moment bleek wie de afzender van de reclame was. De Reclame Code Commissie vond dat de getoonde beelden van het in stukken scheuren van de afbeelding van Jezus door het ontbreken van de naam van de afzender of enige andere toelichting niet in de juiste context konden worden geplaatst (aandacht voor projecten van Kerk in Actie), en daardoor als schokkend en aanstootgevend konden worden ervaren. Omdat het ging om het aanprijzen van denkbeelden, heeft de Commissie geen aanbeveling gedaan, maar een vrijblijvend advies gegeven. Zie dossiers 2017/00241 en 2017/00241/A.

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het tweede kwartaal 201 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen. 

 

De voorzitter heeft 174 klachten afgewezen en geoordeeld dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code. Daarvan zijn 156 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF). 


De voorzitter heeft 26 klachten toegewezen omdat hij vond dat sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. Daarvan zijn 9 toewijzingen zonder verdere aanbeveling gedaan, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken.


De voorzitter heeft tot slot 1 beslissing genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 2e kwartaal van 2017 in totaal 77 beslissingen.

In 26 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen. 

     

In 50 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarbij ging het in 2 beslissingen om de aanprijzing van denkbeelden, in welk geval geen aanbeveling maar een vrijblijvend advies wordt gegeven (zie ook onder ‘Gelijkluidende klachten’). In 1 beslissing zag de Commissie aanleiding om de uitspraak als Alert (=persbericht) te verspreiden, zodat deze bekend wordt gemaakt onder een breed publiek. Deze is op 4 juli 2017 verspreid en op de website gepubliceerd. 

     

De Reclame Code Commissie heeft 1 beslissing genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld (na bezwaar tegen de voorzittersbeslissing hierover).

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 11 uitspraken (7 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 4 afwijzingen). Het College heeft 8 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd en 3 keer (deels) vernietigd.

Compliance

 

De afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. 
 
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

 

Cijfers
In de afgelopen jaren heeft zo’n 96-97% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels is bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep. Daaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de adverteerders waartegen is geklaagd de uitspraken serieus neemt en op verantwoorde wijze reclame wil maken.
Er zijn tot nu toe in 2017 4 adverteerders op de non-compliant lijst geplaatst, waarvan 1 adverteerder een verzoek tot ongedaan making heeft ingediend omdat hij een nieuwe website heeft. 
 

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Share with FacebookShare with LinkedInShare with Twitter

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit